Zunnewende festival vrijdag 21 juni 2019

Zunnewende Gedicht

Een goede jaarlijkse traditie is de geboorte van het Zunnewendegedicht.
Aan de hand van indrukken, opmerkingen van publiek en artiesten wordt ter plekke een gedicht gemaakt. Dit wordt tegen het eind van het festival op het hoofdpodium voorgedragen.

Helaas is het gedicht van 2011 tijdens het voordragen letterlijk en figuurlijk opgenomen door de Regge!

De gedichten van 2018 en terug naar 2010 zijn hieronder te lezen

Zunnewende gedicht 2018

What's in a name…

De taal zit in de ding'n…
Aj weet wat Regge betekent dan leg ie d'r geen dieken langs...
Wej leeft een name, doar buj met estart en doar goj waarschienlijk ok met dood…
Ie bunt enuumd; deur oe va, moe, moaten of as oepoe oe zachies reup..
Van die hele Regge is een uur later gien druppel geliek en toch ligge d'r net zo bij as gister...
De namen die wej de ding'n geeft bunt bakens in de tied..
Tot ok oonze taal vergiet en dr niets meer is dan stilte..
Wej spreekt een taal, wej nuumt de dinge..
Leaven doej niet noar de letter, moar noar de woorden…; ieje, ikke oe…
Wej bunt met mekare; low doar op proosten!
Zunnewende tweeduzendachttiene; een nej woord, een neje name, een nej begun, een neje kans!

© Eric Schutte

Zunnewende gedicht 2017

hoog an de hemel, woar't eindeloos is
is er ok warmte en licht moar wat is d'r mis
ik kieke en ik hoale het hoast niet droog
het pad giet weer van lang noar kort
langs de hemelboog

kiek hum stoan doar zo groot en vol
zo arrogant as de moan, zo geel en bol
kiek hum goan doar dat grote licht
ieder joar weer wordt er op hum gedicht

zien pad, of is het heur pad misschien,
man of vrouw ie mut h'm zien
'het' nuum ik het vanaf nou
is altied bij oe in warmte en in kou

de nacht'n kort de daag'n lang
'het' giet altied zijn eig'n gang
het teruggoan noa de langste dag
das't ienigste dat a'j vieren mag

met een festival veur de sunne zo hoog
met dans muziek en zing'n over de hemelboog
zunnewende ien nacht, veuls te kort
veur dat e zich weer daale stort

dans lach feest en zing
eert de zunne dat grote gele ding
eert het en goa vrolijk de winter in
korte daag'n lange nacht'n
dan heb ie al weer zin
ie kunt niet langer wacht'n
zunnewende oh zunnewende
klim asjeblieft weer snel omhoog
zunnewende oh zunnewende
nestel oe doar veur altied
hoog en droog
tot volg'nd joar
het hoogste punt
zunnenwende
wij ziet mekoar

© Dorothee Spijker

Zunnewende gedicht 2016

Lichtschommel

hen

weerum
hen

weerum


met de veerman
van ’t licht
naor ’t duuster
en

weerum


ach veerman
nem ons met
aover den rivier
’t grieze lint
dat begint as ’n kind
en

 

ophölt in ‘n zee
van aovergave en grinnikwals

ophollen met nôlen
zie ons ’s grôlen

en weerum
naor ‘t duuster
samen op den
lichtschommel

en hup!

daor gao’w
naor ’t licht

vanaovond dans ik
zo uutbundig
as ’n nachtbrakende doolridder
zo

uutdagend dansen
dat mien eigeste schim
mien pas weer zut
’s margens in bed

© Jack Weijkamp (Dichter des Achterhoek)

Zunnewende gedicht 2015

TerPlekkePoeem (ZunnewendeGedicht) schreven en oetspreuken (SaomenKlinkend met André Manuel - gitaar, effecten) tiedens Zunnewende 2015, 26 juni 2015, Schuilenburg, Hellendoorn:

 

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUN*

 

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUN

laow die anrooupen

laow die op laoten staon

laow die zuch naor oous laoten wenden

dat daorin aal dat leeft

een stee vindt

zoas blaosmeziek die

in een zaachte g speult

die klinkt hier

en de vogels

springt der in

van de takken of;

"het kump goed, het kump goed"

zoas ok

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUNNE

weerum zal kommen

over een muurtie bij het waoter

waor overhen de blaosmeziek komp weien

ok hier op de vleermoezenbult

overaal klinkt meziek

meziek zit verpakt in ales as

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUN

die as ok zit in de zeeipbellen -

aal die kleuren

dat groot en klein

de kraompies, de worst, de boouken

de historie, de Regge, de boten

dat der maor

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUNNE

over mag schienen

en

daor dan verhaolen die as dwaolt

daor een madoline die zuch waort -

mèensen mèensen mèensen

leu leu leu

luu luu luu

almaol op pad

almaol underdak

almaol een verwaachtingsvol haart naor

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUN

over een dörp um te gaon blieven

schiere leeidties, schiere stemmen

umgeven deur een laandschap

bomen, boompies, bossies

waorin daogen en naachten verbörgen bint

um op batterij te kommen under

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUNNE

naor de sterren kunj hier kieken

wieder dan het oog, het blikvèeld veurbij

wel wet daanst daor wat engeln

die je ankiekt, die kiekt naor hier

waor wij oous vernuvert met mekaor

met een goochelaor die as belonnen

in het locht, in het duuster

aachter dat duuster waacht

EEN MAGISTRAOLE STRAOLENDE ZUN

wat woj dan nog meer?

nog meer dan

mèensen mèensen mèensen

leu leu leu

luu luu luu

leu die as zuch vol laot stromen

luu die as luustert

leu die as laacht

luu die as zèegt dat de zun

zuch wendt

naor locht

naor locht in en over ales

naor locht in mekaor

en: meziek maestro!

meziek die as alsmaor klinkt

in oouszölf, um oous hen

en de boot vaort verhaolen an wal

wij komt op verhaol

wij komt in het verhaol

ik dèenk aan je/an oe

aal dat ik wul

aal dat ik vraog

is

EEN

MAGISTRAOLE

STRAOLENDE

ZUNNE

© Egbert Hovenkamp II

* = een eerbetoon aan en een citaat van Johnny van Doorn: "Een Magistrale Stralende Zon"

Zunnewende gedicht 2014

Zunnewende, zunnewende,
blief nog eam biej oons!

‘n Langsen dag en ‘n kortsen nach:
blief wakker luu ’t is zunnewende!
Geniet van wat het leam oe brach
en deank nog niet an ’t onbekende.

De oavervloed in de natuur:
maak meziek en zing een lied.
Loat jongern daansen um een vuur
noe de zunne heel eam stille stiet.

De zunne klum noar ’t hoogste punt
en deu heur wark met volle krach.
Heur energie wördt oe e’gund
op dissen langsten dag.

De gewassen bint noe mooi volgruuid;
het riepen kan beginnen.
En noe ook het Sint Janskruud bluuit
bi-w ook opgeruumd van binnen.

De zunnewende gif oons krach.
Moedigt oons an um deur te goan.
Want dan ko-w voort met een breeden lach
de donkere daagn weerstoan.

Zunnewende, zunnewende,
eeuwenlang bemind,
o-j noe biej Stonehenge of in Heldern bint.

© Juni 2014  Herman Kampman

Zunnewende gedicht 2013

TerPlekkePoeem/ZunnewendeGedicht, schreven en oetspreuken tiedens het ZunnewendeFestival 2013, Schuilenburg, Hellendoorn, 29 juni 2013:


ZUNNEWENDE 2013

IJ bint de zunne veur mij
-het went aal-

Volk zöt mekaor
en brèengt ze zunne
over en weer

het klinkt, zoemt
en het geeit aan

IJ bint de zunne veur mij
-het went al-

Wat zöt de zunne in oous
welk schiensel lat um kieken
naor waor wij in bint? -
dan wendt e weer um
keert weerum
waor e mörgen ok al was

IJ bint de zunne veur mij
-het went aal-

De zunne klinkt meziek
de zunne is meziek
de zunne is ok het laand dat zingt
de zunne is ok de grond waoroet de bron springt
de zunne is ok de maon in vermomming

IJ bint de zunne veur mij
-het went al-

De zaanger wodt prezen
de zunne zingt de pries naor um
de zaanger streekt de taol
de zunne zöt 't an; 't is gooud

Volk op en in de beein
meziek overaal umheer
je laot je d'r in bestaon
in undergaon, in opgaon
de zunne en zien horizon

IJ bint de zunne veur mij
-het went aal-

Hef 't glas, wèens gezondheid
net oj zölf een zunne bint
die as glimlaacht; 't is gooud
dit saomen kommen en weden
under een zunne die zuch niet ofwendt
al lek 't soms zo, 't is neeit zo

IJ bint de zunne veur mij
-het went al-

Wieder aaltied maor wieder
hoou oj je ok wendt of keert
-de zunne zöt 't; 't is gooud-
Tied um te slaopen? Waor dan?
Tied um wakker te wodden? Waor dan?
-de zunne zöt 't; 't is gooud-

De zaanger zingt een schemerbleumken
in 't zicht

IJ bint de zunne veur mij
-het went aal-

De boot vaort verhaolen
boven waoter
in 't locht van de zunne
het bier brèengt verhaolen
van mèens naor mèens
in 't locht van de zunne

Altied locht

altied zunne

altied mèensen

under die zunne

as regenbogen

as straolende wezens

die zèegt:

IJ bint de zunne veur mij
-het went al-

Geleuf
mij
maor

© Egbert Hovenkamp II

Zunnewende gedicht 2012

ZUNNEWENDE

-Oh, wenn die Sonne ...
-O when the sun...
-Quand le soleil ...
HELIOS HEUILEMAOL

Vanaovend -
wij reden aachter een bussie
dat Volkswaogenbussie
tot dat ofsleuig
het sleuig of
wij waden d'r sneu van ...

-Oh, wenn die Sonne ...

en ja, die is d'r
en mèensen bint d'r
en wolken ok
en dat grös
en dat waoter

-O when the sun ...

die as jazz lat strunen
die as oren op luustern zet
die as "nog maor een pilsie"
of "een wientie"
die as zèeggen lat:
"Goeienaovend!"

HELIOS HEUILEMAOL

klaanken en woorden
drieft deur een spraokeloze
locht en wod opvaangen
deur wel luustern wil en
kan en duurt
hier in de zun
umgeven deur zun
under de zun

ZunneWende

op de baankies bij 't vuur
waor 't zingt oet
Grunn, de Aachterhoouk
en Drenthe
waor de aodem
waor de klaore aodem
waor de kaant en klaore aodem
oous metnemp en weergef
en de zun undertussen
de zun luustert en fluustert

-Oh, wenn die Sonne ...

op het grote podium
zingt zuch de aovend naor mörgen
waor de herinnerings openbluijt

HELIOS HEUILEMAOL

Hutten Klaos en Johanna
bint in gien vèelden of wegen
te bekennen -
ze bint oet de tied
en wij, wij zit d'r middenin
in de zun en de maon komt d'r an

-Oh, ZunneWende ...
-O when the sun ...
-Quand le soleil ...

en de zun went wel
de zun komp d'r an
de zun zal blieven
welkse wending ok

HELIOS HEUILEMAOL

Zunneman
Maoneman
Zunneman
Maoneman

Zunneman
Maoneman

© Egbert Hovenkamp II

Zunnewende gedicht 2010

Samenklank in tweeduuster 2010

De dagen weer körter…

Wéér duuster…

Toe dramzak - drietbuul - zeurtitte - dramtoete - gloepense lapzwans

Wat ’n zaneket - allerbassense nöhlzak - gladjanus met ow apatte geuteuten - foelenzen -poelepetaten

Kiek uut!

Anders slao’k ow met de bats veur de plette!

De dagen wéér körter…

Wéér duuster…

Nie zeuren alles kump terechte - groot zun deur klein te blieven - doe bezwangerde wereldreiziger - ’n steugie vernemstig en sloerig in de rakker met karkhofbluumkes op den ärms en pöppie blökt deur kuierdraod

Goed gaon mien nestdölleke - poppedijntje - mien tüteböllegie - pöppien - mien snuutie

Mangs is ’t vrede

Vreen alles kump terechte

Dans in lente

Blijdschap in peers en paars

Ik koop mien ’n peerse daf en ’n paorse porche en dan zet ik ow der in en i-j schreeuwt

in mien oor: schoene scheet - mien knöppie - goeiendag mien zönnetje - moi mien zunne

De dagen wéér körter…

Wéér duuster…

Gin genöhl!

Der an met de lippen - deur kuiern - vetestewierde mien skulle daordeer - deur gegaon met ow brenneborre: ’n stijl apat

Och barst toch

Lijmen in liefde

Dartelen, keukeln

Blagen dans

Zunne dans!

Zunnewende Festival Juni 2010

www.firmaweijland.nl

© ...